Cantonese

Billy Li – General Manager

Jimmy Yin – Sales

Leon Lin – Sales

Billy Li
Jimmy Yin
Leon Lin

 

Emily Wang – Sales

Carmen Ye – Finance Manager

Emily Wang